Haga BGK är en av svensk antidopings vaccinerade klubbar
se aktuell lista här

Som medlem i klubben är det obligatoriskt att du tar del av:
Haga BGKs antidopingplan
Röd gröna listan (kollar om dina läkemedel är ok)
Dopinglistan (har kännedom om förbjudna substanser)

Som tränare, spelare i seriespel och styrelsemedlem genomför e-utbildningen
Ren vinnare
Utfärdat diplom skickas till styrelsen@hagabgk.se

Ytterligare information:
Foldrar:
”Tänk efter före”
”Dopingkontroll – dina rättigheter och skyldigheter”
Bangolf:
SBGF program
WMF regulations
Övrigt:
Svensk anti-doping
Wada
Idrottens Antidopingreglemente