Vill du börja spela bangolf på tävlingsnivå, eller bara träffa lite nytt folk över lite putt-putt?
Då ska du bli medlem hos oss!
Ett fullvärdigt medlemskap innebär att du får tävlingslicens, en prenumeration på tidningen Bangolf, samt fritt spel på våra banor i Lindö.

För medlemsavgifter 2023 se här.
Medlemsavgift inbetalas till Bankgiro: 5205-8864 (vid betalning ange ditt namn).
Nya medlemmar under året kan även betala vid kiosken i Lindö.

Kläder
Kläder beställs vid behov.
Se information här om utbud.
Betalning sker till klubbens bankgiro ovan, lämna namn som meddelande.
Mer info om produkterna kan fås på Stannos egna hemsida.

Dokument
Om du redan är medlem så kan du här ta del av mötesprotokoll för att hålla koll på vad som bestäms inom klubben. Här finner du även medlemslista och klubbens stadgar.
Om du saknar lösenord, fråga någon i styrelsen om detta.

Tävlingar
Resultat från t.ex. Tisdag och Lördag tävlingar dokumenteras här.

Anti-doping
Haga BGK är en vaccinerad klubb, läs mer om klubbens antidopingplan här.