ÅRSMÖTET

Årsmötet är satt till 18 april kl 13:00. Platsen är banorna på Lindö. Styrelsen avser att genomföra mötet utomhus. De deltagare som önskar kan delta digitalt. Det kommer inom kort skicka ut en kallelse separat. Fram till dess är det bra att veta: Motioner till styrelsen ska vara tillhanda senast 14 dagar före mötet. Skicka din motion till styrelsen@hagabgk.seNomineringar sker till valberedning. De poster i styrelsen som står till omval är: Avgående poster: – Ordförande (Fredrik H)- Ledamöter (Marie och Christer) – Suppleanter (Michael P och Patrik W). Dessutom samtliga årsval, såsom uttagningskommitté, dam – och ungdomsansvarig. Kontakta sammankallande i valberedningen Daniel Westholm vid frågor eller om du vill nominera dig själv eller annan.

MEDLEMSAVGIFTER

I detta dokument ser ni årets medlemsavgifter tillhörande olika kategorier. Obligatoriskt kiosksittning eller friköp för medlemskap i samband med tävlingslicens är fr o m i år ändrat till att kioskittning är en av flera medlemsaktiviteter. Det kan t ex handla om att vara tävlingsledare eller delta i vårstädning som likställs med kiosksittning. Alla aktiviteter ska godkännas av klubbchef (Johan Carlsson).Eftersom vi kommer att ha extern personal i kiosken i år medför det att vi behöver planera bemanningen i kiosken. Om du som medlem vet med dig att du kan och vill stå i kiosken ska du så snart som möjligt kontakta Johan och lämna dina anspråk vilka om datum (klubbchef@hagabgk.se)Betalningen av medlemsavgiften behöver ske senast 9/4.

KLUBBKLÄDER

Vi samlar upp för en gemensam beställning av klubbkläder. Under fliken medlemskap ser ni årets plagg som saluförs. Nytt för den här gången är att det är möjligt att komplettera med träningsbyxor och en tjusig keps. Du beställer dina klubbkläder senast 4/4 till fredrik.hasselgren@gmail.com

Kategorier: Nyheter