Klubben

Haga bangolfklubb är en ideell förening som driver en 18-håls filtanläggning vid Lindö Småbåtshamn.

Föreningen bildades 1960 och har sedan dess haft verksamhet på olika platser i Norrköping. De som varit med ett tag minns säkert att vi startade föreningen vid Lundshagen i Himmelstalund för att i början på 80-talet flytta vår verksamhet till Strömsholmen. Först 1987 flyttades verksamheten till Lindö där vi håller till än idag.

Haga BGK deltar i svenska serien i bangolf och deltog 2017 i den högsta serien, Elitserien, inför 2019 är klubben tillbaka i finrummet!

 

Styrelsen 2019:
Ordförande – Christian Olsson
Kassör – Mikael Poduschkin
Sekreterare – Niclas Nobrant
Styrelseledamot – Christer Timvik
Styrelseledamot – Lars Rodell
Suppleant – Mari Aldrev
Suppleant – Fredrik Hasselgren

Andra ansvarsposter:
Kioskansvarig – Tommy Gustavsson
Rekrytering – Christer Timvik
Press och Webb – Christian Olsson