Anmälan öppen

Deltävling 1 av City Golf Tour avgjordes i Sundbyberg, härnäst står Haga BGK som värd i Lindö Norrköping.

Tävlingen är öppen för anmälan i HCP-online, mer information om touren finns på tourens hemsida.
Till varv 1 kommer startordningen att vara seedad enligt tabellen efter Sundbyberg.
Nytt beslut:
Det kommer inte att bli någon tidigarelagd start på lördagen, oavsett antal startande. Om någon justering skulle behövas så blir det likt Sundbybergs tävling att det dras in på ett varv.

Torsdags tävling

Under torsdag kväll kommer det hållas en tävling för helgens deltagare:
Starttid: 17:30
Antal varv: 3
Klasser: En öppen
Anmälan: På plats senast 17:00, till Johan C eller Christian O
Startordning: Shotgun start alla varv, ludvika inför sista där ledargruppen börjar på bana 1.


Tävlingen kommer att genomföras med BAMS, publiceras via denna resultatlänk.
Samt efter varv två kommer det att bjudas på lättare fika. Ingen startavgift eller prispengar.

Regler

Reglerna kommer att revideras tillsammans med tilldelad domare och information kommer att publiceras tillsammans med lottningen innan lördagen. Troligtvis kommer inga justeringar att ske från förra års CGT final:

Startlinje:
Startlinjen är dom streckade linjerna i banorna, bollen ska läggas antingen på denna linje eller bakom.
Line of sight:
Boll som flyttas ut från hinder skall alltid flyttas enligt line of sight principen.
Stenar:
Stenar som har kontakt med sargen skall ses som banavgränsning och inte som hinder, således är det endast 20 cm utflytt från dessa stenar. Stenar som är i banan utan kontakt med sarger skall ses som hinder och utflytt gäller 30 cm från dessa stenar enligt line of sight principen.
Bunkrar:
Boll som stannar i bunker får flyttas 30 cm från hinder, men aldrig flyttas ut från banavgränsning.
Bana 7 – Timviks tårta:
Om bollen hamnar på det nedre etaget tillämpas fri placering vinkelrätt från ruffkant.


Kategorier: Nyheter