Lördagen 16/3 höll Haga BGK sitt årsmöte och här följer en kort rapport från sammanträdet:

Förtroendevalda

Christian Olsson kommer fortsätta veva ordförandeklubban i ett år till. Samtliga nuvarande styrelsemedlemmar blev omvalda. Ny i styrelsen är Mari Aldrev som valdes till suppleant på två. Det innebär att styrelsen ser ut som följande:

Christian Olsson, ordförande

Niklas Nobrant, ledamot

Mikael Podusvhkin, ledamot

Christer Timvik, ledamot

Lars Rodell, ledamot

Mari Aldrev, suppleant

Fredrik Hasselgren, suppleant

 

Övriga val:

Revisorer: Sven Bergström och Sonja

Kioskansvarig: Tommy Gustafsson

Tävlingskommitté: Christer Timvik, Tommy Gustafsson och Johan Carlsson

Uttagningskommitté: Mikael Poduschkin

Rekryteringsansvarig: Christer Timvik och Mari Aldrev

Damansvarig: Mari Aldrev

Pressombud och Webbansvarig: Christian Olsson och Fredrik Hasselgren

Valberedning: Daniel Johansson och Patrik Wass

 

Ekonomi:

Klubben har ökat sina intäkter för tredje året i rad och har en stabil kassa inför kommande utomhussäsong. Årsmötet beslutade om en budget som är i balans. Inför 2019 planeras inga större kostnader för banarbete. Å andra sidan har serielagen ingen hemmaomgång vilket ökar kostnaderna för tävlingsspel i år jämfört med ifjol. Intäktsökningarna de senaste åren beror sannolikt på att det har öppnats restaurang och glassbar kring Småbåtshamnen i Lindö och mer människor strosar vid vattenbrynet.

 

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019:

Ifjol var ett lyckat tävlingsår för klubben. Haga BGK:s förstalag vann division 1 och spelar i år i Elitserien. Glädjande att samtliga spelare som representerat förstalaget fortsätter även i år. Konkurrensen om platserna kommer dessutom hårdna med nyförvärvet av Johan Carlsson.

Seriens andralag var på vippen att ta hem seriesegern i division 2, men förlorade den sista och avgörande bataljen mot Eskilstuna. Inför 2019 har även klubbens andralag konkurrens om platserna i laget vilket bådar gott.

På årsmötet diskuterades klubbens kommande rekryteringsarbete. Medlemmarna är överens om att förenings prioritering är att rekrytera nya tävlingsspelare då medelåldern är väldigt hög. Rekryteringskommittén presenterade sina planer med ökad kommunikation med kommunens fritidsgårdar och skolor samt diskuterade strategier hur vi kan fånga upp återkommande allmänhetsspelare att börja testa spela på tävlingsnivå.

 

Motioner: 

Hela fyra motioner hade inkommit till årsmötet. Sven Bergströms motion handlade om ett mer rättvis handikappssystem vid våra tisdagstävlingar. Styrelsen ansåg att reglerna för handikapp behöver ses över, men kunde inte se att motionen kunde bifallas till sin helhet. Årsmötet gick på styrelsens linje, men med ett medskick till tävlingskommittén att justera handikappsreglerna till utomhussäsongen.

Fredrik Hasselgren hade inkommit med två motioner som handlade om klubbens arbete för att på sikt kunna införskaffa en ny bangolfanläggning. Den ena motionen yrkade för att klubben i fortsättning prioriterar en budget i balans, och helt ett överskott framför två lag i seriespelet. Den andra motionen var att ge styrelsen i uppdrag att undersöka bland klubbens medlemmar om det finns intresse att låna ut pengar till kontantinsatsen för att på så sätt kunna köpa in en ny bangolfanläggning. Styrelsen rekommenderade årsmötet att bifalla båda motionerna vilket också stämman beslutade.

 

 

 

Kategorier: Nyheter